THE MYSTERIOUS CASTLES OF THE TRIBEČ MOUNTAINS

EN: Imagine. You stay among strong walls. And in front of you a story starts to play. While talking about the last battle, two knights dress the armor on. In the late afternoon shadow a little servant grooms the horse. Hubbub and laughter flow from the opened kitchen window, where women are gossiping about the last love story of the lord of the castle. And above all hovers a mighty voice of the castle owner, Máté Csák or Matthew III Csák Trencsén. Slovakia is a castle superpower. And a fairy-tale country. With more than 100 castle and at least a double of this number of manor houses. The proud protectors hidden in beautiful natural sceneries, the majestic witnesses of many battles. Today more of them are ruins.  But their stories are still alive.

SK: Predstavte si, že stojíte medzi mohutnými múrmi. A pred Vašimi očami sa odohohráva príbeh. Dvaja rytieri si obliekajú brnenie diskutujúc o poslednej bitke. V tieni popoludňajšieho slnka malý paholok sedlá koňa. A z otvoreného kuchynského okna k Vám dolieha hlasná vrava a smiech žien klebetiacich o najnovšej láske hradného pána. A nad tým všetkým sa vznáša silný hlas Matúša Čáka Trenčianskeho, hradného pána. Viete o tom, že Slovensko je hradná veľmoc a má najviac hradov na obyvateľa na svete. Hrady boli kedysi hrdí ochrancovia ukrytí v horách a svedkovia slávnych bitiek.

Chcete ich s nami spoznávať?

Pozrite si našu trasu: https://www.one2we.eu/tours/24/the-mysterious-castles-and-manor-houses-of-the-tribec-mountains